A A AAktualności2011-04-15, 15:24komentarze (8)

ZUS radzi: Jak przejść na świadczenie przedemerytalne

Pracownicy zwolnieni z powodu likwidacji lub niewypłacalności firmy, którzy przepracowali w niej minimum sześć miesięcy, mogą też przejść na świadczenie przedemerytalne bez względu na wiek.

Pracownicy zwolnieni z powodu likwidacji lub niewypłacalności firmy, którzy przepracowali w niej minimum sześć miesięcy, mogą też przejść na świadczenie przedemerytalne bez względu na wiek.

Straciłeś pracę nie ze swojej winy? Jeśli masz za sobą wystarczająco dużo lat pracy i odpowiedni wiek, możesz mieć prawo do świadczenia przedemerytalnego.

W przypadku świadczenia przedemerytalnego znaczenie ma sposób, w jaki doszło do utraty pracy.

– Przysługuje ono osobom, które zostały zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, np. gdy firma zlikwiduje konkretne stanowisko pracy albo przeprowadza zwolnienia grupowe – wyjaśnia Małgorzata Korba, rzecznik oddziału ZUS w Lublinie. – Szczegółowo o takich powodach zwolnień mówią przepisy ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy. Świadczenie przedemerytalne może też przysługiwać osobom zwolnionym z powodu upadłości firmy, jej likwidacji lub niewypłacalności w rozumieniu ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych.

Zarejestruj się w pośredniaku
Aby przejść na świadczenie, trzeba spełnić podstawowe warunki. Po pierwsze zaraz po zwolnieniu należy się zarejestrować w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny i co najmniej przez sześć miesięcy pobierać zasiłek dla bezrobotnych.

– Nie wolno w tym czasie bez uzasadnionej przyczyny odmówić podjęcia pracy – przestrzega Korba. – Po sześciu miesiącach urząd pracy wystawi zaświadczenie, które to potwierdzi. Nadal należy mieć status bezrobotnego. Dokument wraz z wnioskiem o świadczenie przedemerytalne trzeba złożyć w ZUS nie później niż w ciągu 30 dni od momentu wydania zaświadczenia.

Trzeba mieć wiek
To nie koniec listy warunków uprawniających do świadczenia przedemerytalnego. Dalsze zależą już jednak od konkretnej sytuacji osoby ubiegającej się o świadczenie. – Jeśli firma zlikwidowała nasze stanowisko pracy albo przeprowadza zwolnienia grupowe, by otrzymać świadczenie musimy do dnia rozwiązania stosunku pracy ukończyć odpowiedni wiek. Dla kobiet jest to 55 lat, a dla mężczyzn 60 lat – wylicza Małgorzata Korba. – Trzeba też udowodnić wymagany okres ubezpieczeniowy. Dla kobiet jest to co najmniej 30 lat, a dla mężczyzn 35 lat. Należy też być zatrudnionym u pracodawcy, który nas zwalnia, przynajmniej przez sześć miesięcy.

Czasem świadczenie przedemerytalne przysługuje osobom młodszym. Muszą jednak udowodnić dłuższe okresy uprawniające do emerytury (kobiety co najmniej 35 lat, a mężczyźni 40 lat).

Kiedy firma upadła
Gdy dochodzi do upadłości firmy, jej likwidacji lub gdy pracodawca jest niewypłacalny, warunki są trochę inne. Też należy udowodnić zatrudnienie u likwidowanego czy niewypłacalnego pracodawcy przez minimum sześć miesięcy i zarejestrować się jako osoba bezrobotna. – Tutaj jednak wymóg wieku wynosi 56 lat dla kobiet i 61 dla mężczyzn, a okres ubezpieczeniowy to przynajmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn – zaznacza Korba.

Te same warunki dotyczące stażu i wieku mają zastosowanie do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, które ogłosiły upadłość. Ważne, by do dnia ogłoszenia upadłości prowadziły działalność nieprzerwanie nie krócej niż 24 miesiące i do tego dnia nie miały żadnych zaległości składkowych w ZUS.

Bez względu na wiek
Pracownicy zwolnieni z powodu likwidacji lub niewypłacalności firmy, którzy przepracowali w niej minimum sześć miesięcy, mogą też przejść na świadczenie przedemerytalne bez względu na wiek. Ich staż ubezpieczeniowy do końca roku poprzedzającego zwolnienie musi przekraczać 34 lata u kobiety, a 39 lat u mężczyzny.
Świadczenie przedemerytalne przysługuje także osobie, której ustało prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy pobieranej nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat. Do dnia, w którym ustało prawo do renty, kobieta musi ukończyć 55 lat, a mężczyzna 60 lat i mieć odpowiedni okres ubezpieczeniowy (minimum 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn). Były rencista musi się też zarejestrować w urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty.

ILE DOSTANIESZ
Obecnie tj. od 1 marca 2011 roku świadczenie przedemerytalne wynosi 867,25 ZŁ. Co roku jego wysokość podlega waloryzacji.

ZADZWOŃ LUB NAPISZ DO EKSPERTA
W poniedziałek w godzinach 13-14 na telefony naszych Czytelników czeka Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w Lublinie, tel. 81 535 76 06. Można też w każdej chwili napisać mejla na adres: korbam@zus.pl.
 

Komentarze (8)

 • ~Maria 2012-12-27, 10:47

  Z dniem 31 grudnia 2013 roku odchodzę z zakładu pracy w likwidacji. Od 2 stycznia 2014r zarejestruje się jako bezrobotna, a w marcu 2014 osiągnę 35 lat pracy.Czy po bezrobociu mogę przejść na świadczenie przedemerytalne?

 • ~Bogusław 2013-10-09, 21:07
  pokaż komentarz
 • ~Paweł 2014-01-20, 08:07
  pokaż komentarz
 • ~małgosia 2013-03-17, 15:04

  mam 56 lat i 35 lat pracy  jestem kobietą  jestem na wypowiedzeniu likwidacja stanowiska pracy  czy mogę starać się o świadczenie przedemerytalne

 • ~Ula 2013-11-15, 11:47

  Witam,

  Czy prawdą jest ,żo od 1 marca staż pracy dla osób przed 55 rokiem życia odchodzących ze zwolnieniami grupowymi musi wynosić 40 lat pracy? Mam 53 lata i 36 lat stażu pracy, odchodzę ze zwolnienaiami grupowymi . Proszę o pomoc

Przesyłając ten wpis akceptujesz politykę prywatności Mollom.