A A ADotacje UE2011-02-25, 17:29komentarze (1)

Rencisto i wcześniejszy emerycie, powiadomcie ZUS o przychodach!

Na pytania naszych Czytelników odpowiada Małgorzata Korba, rzecznik oddziału ZUS w Lublinie.

Na pytania naszych Czytelników odpowiada Małgorzata Korba, rzecznik oddziału ZUS w Lublinie.

Kto i kiedy musi powiadomić ZUS o swoich przychodach z pracy? Co będzie, jeśli tego nie zrobi? Na pytania naszych Czytelników odpowiada Małgorzata Korba, rzecznik oddziału ZUS w Lublinie.

Czy pracodawca musi poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o przychodach osiąganych przez zatrudnionych emerytów i rencistów w roku 2010?

– Tak. Do końca lutego także pracodawcy powinni dostarczyć do ZUS zaświadczenia o przychodach osiąganych przez zatrudnionych u nich emerytów (którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego) oraz rencistów. W takiej informacji powinny być ujęte także przychody z tytułu wynagrodzeń chorobowych, zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych i wyrównawczych, dodatków wyrównawczych a także świadczeń rehabilitacyjnych i wyrównawczych.

W styczniu 2010 roku pobierałam wcześniejszą emeryturę. W lutym 2010 roku skończyłam natomiast 60 lat. Czy ja też muszę poinformować ZUS o przychodach za 2010 rok? Przez cały rok prowadziłam działalność gospodarczą, płacąc tylko składkę zdrowotną.

– Emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny (60 lat – kobieta, 65 lat – mężczyzna) mogą dorabiać do swoich świadczeń bez ograniczeń. Za okres od ukończenia 60 lat (od lutego do grudnia) nie musi więc pani powiadamiać ZUS o osiągniętych przychodach. W styczniu nie miała pani jeszcze skończonego powszechnego wieku emerytalnego i pobierała wcześniejszą emeryturę, prowadząc firmę. Z tego względu powinna pani złożyć w ZUS oświadczenie o przychodach za styczeń 2010 r. Co prawda w styczniu opłacała pani wyłącznie składkę zdrowotną, ale w oświadczeniu dla ZUS należy wykazać deklarowaną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Nie może być ona niższa niż 60 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli nie ma Pani uprawnień do składek preferencyjnych.

• Czy zamiast zaświadczenia od pracodawcy o moich przychodach mogę dostarczyć ZUS-owi otrzymaną od pracodawcy informację PIT-11?

– Niestety, informacja o dochodach PIT-11 nie jest wystarczająca dla ZUS do rozliczenia świadczeń emerytalno-rentowych. PIT-11 zawiera inny zestaw informacji niż zaświadczenie pracodawcy o osiągniętych przychodach. Informacja o dochodach podatnika może uwzględniać przychody, od których nie opłaca się składek na ubezpieczenia społeczne (np. część nagród jubileuszowych). Takie przychody nie są brane pod uwagę przy rozliczaniu świadczeń. Poza tym w PIT-11 nie znajdziemy rozbicia przychodów za poszczególne miesiące. Wyszczególnienie miesięcznych przychodów w zaświadczeniu od pracodawcy sprawia, że ZUS może wybrać korzystniejszy dla emeryta lub rencisty sposób rozliczenia jego świadczenia – miesięczny lub roczny.

• Jestem emerytem zatrudnionym na umowę o pracę w jednej firmie. Dostarczyłem już zaświadczenie do ZUS o przychodach z tej firmy. W roku 2010 pracowałem też na umowę o dzieło dla innej firmy. Czy o tej umowie też powinienem powiadomić ZUS?

– Jeżeli umowa o dzieło nie była wykonywana na rzecz pracodawcy, u którego ma pan etat ani nie była świadczona na jego rzecz, to dla rozliczenia w ZUS nie ma ona znaczenia. O takiej umowie nie trzeba informować ZUS, ponieważ z jej tytułu nie opłaca się składek na ubezpieczenia społeczne. Przychód z takiej umowy o dzieło nie powiększa pozostałych przychodów, które osiągnął pan w 2010 roku.

Komentarze (1)

Przesyłając ten wpis akceptujesz politykę prywatności Mollom.