A A AAktualnościkomentarze (5)

Kto nie musi płacić abonamentu rtv

Bardzo dobrze, że najbiedniejsi ludzie nie będą już musieli płacić haraczu na radio i telewizję. Dla nich liczy się każdy grosz – mówi Irena Dragan z Lublina

Bardzo dobrze, że najbiedniejsi ludzie nie będą już musieli płacić haraczu na radio i telewizję. Dla nich liczy się każdy grosz – mówi Irena Dragan z Lublina

Wielu rodzinom zostanie w tym roku w kieszeni sto kilkadziesiąt złotych, a w przyszłości nawet więcej. Wszystko dzięki temu, że prezydent Lech Kaczyński podpisał (wreszcie!) ustawę zwalniającą niektóre grupy ludzi z płacenia abonamentu RTV.

Nie będą go już płacili ponad 60–letni emeryci, których świadczenie nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia, bezrobotni, renciści całkowicie niezdolni do pracy, osoby otrzymujące zasiłek przedemerytalny, zasiłek rodzinny lub korzystające z pomocy społecznej (szczegóły – w ramce). W tym roku zaoszczędzą oni po sto kilkadziesiąt złotych, a w przyszłym przeszło 200 zł. Wystarczy, że złożą na poczcie oświadczenie, na specjalnym formularzu lub napisane odręcznie, o zaprzestaniu opłacania abonamentu.

Dlaczego od 1 kwietnia?

– Wbrew temu, co doniosły niektóre tabloidy, zwolnienie obowiązywać będzie nie od 1 marca, ale dopiero od 1 kwietnia. Prezydent Lech Kaczyński podpisał ustawę 28 stycznia, w Dzienniku Ustaw ogłoszono ją 29 stycznia, wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, czyli 1 marca. Uprawnienia do zwolnienia nabywa się od następnego miesiąca, czyli od kwietnia – tłumaczy Jacek Kuffel, dyrektor Departamentu Ekonomicznego Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. – Osoby, które ustawa zwalnia z płacenia abonamentu, za styczeń, luty i marzec muszą go jeszcze zapłacić – dodaje.

Trzeba pójść na pocztę

Po 1 marca zaplanuj sobie czas na wizytę na poczcie. Zabierz ze sobą dowód osobisty, przekazy (książeczkę) opłat abonamentowych i kopie dokumentów, które uprawniają Cię do zwolnienia z płacenia abonamentu. Może to być np. ostatni odcinek emerytury, zaświadczenie o otrzymywaniu zasiłku rodzinnego lub z pomocy społecznej, zaświadczenie z urzędu pracy, że jesteś bezrobotny itp.

Wypełnij druk

W marcu na poczcie powinny już być formularze druków o zwolnieniu z płacenia abonamentu. Wystarczy je wypełnić i dołączyć kopię zaświadczenia. Jeśli gotowych druków nie będzie, wystarczy napisać odręcznie oświadczenie na zwykłej kartce papieru.

Na przykład takie:

„Stosownie do postanowień ustawy z dnia 13 czerwca 2008 roku o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych (Dz. U. nr 13 z 2010 r., poz. 70) oświadczam, że zgodnie z nowymi przepisami, które weszły w życie od 1 marca 2010 roku, zaprzestaję od 1 kwietnia 2010 r. opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego. Jednocześnie oświadczam, że nie mieszkam z co najmniej dwiema osobami powyżej 26. roku życia, które nie spełniają warunków do zwolnienia z płacenia abonamentu”.
N oświadczeniu trzeba też wpisać swoje imię, nazwisko, adres, numer PESEL i numer książeczki opłat. Do oświadczenia także trzeba dołączyć kopię zaświadczenia uprawniającego Cię do nie płacenia abonamentu.

Wypełniony formularz (lub oświadczenie) i dokumenty uprawniające do zwolnienia z opłacania abonamentu RTV należy złożyć w okienku pocztowym.

Zapłaciłeś? Dostaniesz zwrot!

Osoby, które już opłaciły abonament za więcej niż trzy miesiące 2010 r. z góry, dostaną z poczty zwrot nadpłaconych pieniędzy.
Kto od kwietnia będzie zwolniony z opłat?
* emeryci w wieku ponad 60 lat otrzymujący miesięcznie mniej niż 1825 zł brutto,
* renciści całkowicie niezdolni do pracy,
* osoby otrzymujące zasiłek przedemerytalny,
* bezrobotni,
* osoby korzystające z pomocy społecznej,
* osoby otrzymujące zasiłki rodzinne.
Uwaga!
Osoby, które nie chcą płacić abonamentu, nie mogą mieszkać razem z dwiema (lub więcej) osobami powyżej 26. roku życia, które nie mają prawa do takiego zwolnienia.

 

Wysokość abonamentu RTV
W 2010 r. opłata za używanie telewizora lub telewizora i radia wynosi:
* 17 zł za miesiąc
* 33,20 zł za dwa miesiące
* 49,30 zł za trzy miesiące
* 97,50 zł za sześć miesięcy

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych (Dz. U. nr 13 z 2010 r., poz. 70)

 

Komentarze (5)

Przesyłając ten wpis akceptujesz politykę prywatności Mollom.