A A AAktualności2010-11-23, 11:34komentarze (3)

Eksperci ZUS radzą: Gdy firma nie płaci za Ciebie składek

W przypadku nieopłacenia składek, ZUS nie może należnej ich części przekazać do otwartego funduszu emerytalnego.

W przypadku nieopłacenia składek, ZUS nie może należnej ich części przekazać do otwartego funduszu emerytalnego.

Firma, która nie płaci składek, naraża swoich pracowników na finansowe straty oraz problemy z uzyskaniem prawa np. do opieki zdrowotnej. Co można zrobić w tej sytuacji?

 – Największe szkody po stronie pracownika powstają w przypadku niezgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego – podkreśla Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w Lublinie.

Pracodawca zobowiązany jest do imiennego zgłoszenia zatrudnianych pracowników w ciągu siedmiu dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych (czyli np. od daty zawarcia umowy o pracę i jej faktycznego rozpoczęcia). Musi też co miesiąc potrącać z przychodów ubezpieczonych, rozliczać i odprowadzać składki, jak też dostarczać do ZUS deklaracje rozliczeniowe. – Dzięki nim zakład wie, jaka kwota składek powinna wpłynąć do ZUS za konkretnego ubezpieczonego. Problemy powstają, gdy płatnik nie dopełni któregoś z tych obowiązków – wyjaśnia Korba.

OFE bez pieniędzy
W przypadku nieopłacenia składek, ZUS nie może należnej ich części przekazać do otwartego funduszu emerytalnego. Gdy składka nie dociera do OFE, nie może być inwestowana, co dla ubezpieczonego oznacza realne straty finansowe w postaci zaniżenia przyszłej emerytury z drugiego filaru.

Trochę inaczej wygląda sytuacja osoby, za którą pracodawca nie tylko nie płaci składek, ale też nie składa dokumentów rozliczeniowych. – Zakład nie może wówczas wyliczyć prawidłowej wysokości świadczeń takich jak zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, renta czy emerytura na podstawie realnego wynagrodzenia pracownika – wyjaśnia Marzena Dobrzyńska z Wydziału Ubezpieczeń i Składek Oddziału ZUS w Lublinie.

Wyrównanie
Bez deklaracji rozliczeniowych ZUS nie wie, ile zarabiają ubezpieczeni. Wysokość zasiłków (za okresy, gdy ZUS nie otrzymał deklaracji) określa się na podstawie minimalnego wynagrodzenia w kraju. – Zakład wypłaci zasiłek, gdy pracownik okaże mu dowód, że nadal jest zatrudniony, np. umowę o pracę – dodaje Dobrzyńska.
Gdy pracodawca uzupełni dokumentację i opłaci składki ZUS wypłaci wyrównanie zasiłku do właściwej wysokości.

Do stażu pracy przy przyznawaniu emerytury na starych zasadach takie okresy są uwzględniane, a wysokość świadczenia ustala się na podstawie minimalnego wynagrodzenia. Emeryturę na nowych zasadach ZUS liczy wyłącznie ze składek, dlatego może ustalić jej ostateczną wysokość dopiero, gdy stwierdzi, jakie kwoty składek powinien odprowadzić pracodawca.

Bez świadczenia
Nożna też trafić na pracodawcę nieuczciwego, który w ogóle nie zgłasza pracowników do ubezpieczeń. – Takie osoby nie mają z tego tytułu prawa do świadczeń z ZUS, nie mogą też korzystać bezpłatnie z publicznej opieki zdrowotnej – mówi Małgorzata Korba. – Na ich kontach w OFE tak, jak w powyższych przypadkach, nie odkładają się składki, by pracować na przyszłą emeryturę pracowników.

Gdy ZUS uzyska informację o takiej sytuacji, może po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego z urzędu objąć poszkodowanego pracownika ubezpieczeniami. – Oczywiście płatnik będzie musiał uregulować zadłużenie z tytułu składek wraz z należnymi za zwłokę odsetkami – dodaje Korba. – Gdy płatnik uchyla się od zapłaty należności z tytułu składek ZUS wszczyna egzekucję.

Sprawdź swoje konto
W razie wątpliwości warto sprawdzać stan własnego konta w ZUS. W tym celu wystarczy złożyć wniosek na formularzu ZUS ZZU (dostępny w placówkach zakładu i na stronie www.zus.pl). Na odpowiedź czeka się do siedmiu dni. Jeśli okaże się, że nasz pracodawca nie zgłosił nas do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego, należy poinformować o tym fakcie ZUS. Będą tu potrzebne dokumenty, które potwierdzą, że jesteśmy zatrudnieni. Zakład wyjaśni sprawę i będzie egzekwował zarówno wykonanie obowiązku zgłoszenia do ubezpieczenia, jak też opłacenia należnych składek.
 

Komentarze (3)

  • ~sylwia23 2012-09-24, 14:51
    pokaż komentarz
  • ~ksaw 2012-09-26, 14:51

    Zebrac dowody, że byłaś zatrudniona wcześniej (pierwszą umowę i inne dokumenty) i udac się do swojego ZUS, żeby wszczął postępowanie.

  • ~Krzysiek 2013-04-08, 18:33
    pokaż komentarz
Przesyłając ten wpis akceptujesz politykę prywatności Mollom.