A A AAktualności2010-11-14, 06:00komentarze (0)

Eksperci z ZUS radzą: Jak obliczyć okresy składkowe i nieskładkowe do emerytury

ZUS może uznać okresy rolne tylko wtedy, gdy nie były one uwzględnione przy ustalaniu żadnego ze świadczeń wypłacanych przez KRUS (z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników).

ZUS może uznać okresy rolne tylko wtedy, gdy nie były one uwzględnione przy ustalaniu żadnego ze świadczeń wypłacanych przez KRUS (z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników).

W jaki sposób zaliczyć okresy pracy do emerytury? Na pytania Czytelników odpowiada Justyna Świerszcz, zastępca naczelnika Wydziału Przyznawania Emerytur i Rent w Oddziale ZUS w Lublinie.

Pobieram emeryturę od 2008 roku i od 2 miesięcy pracuję (pracodawca odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne). Jak często mogę występować o zaliczenie przepracowanych okresów do emerytury?

Justyna Świerszcz: W przypadku podjęcia przez świadczeniobiorcę zatrudnienia po przyznaniu świadczenia, jeśli z tego tytułu są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne, można złożyć wniosek o doliczenie takiego okresu nie wcześniej niż po zakończeniu kwartału kalendarzowego. Jeżeli ubezpieczenie ustało w trakcie kwartału lub są to okresy sprzed przyznania świadczenia, wniosek o ich doliczenie może być złożony w dowolnym momencie. Powyższe informacje dotyczą emerytur przyznanych na „starych” zasadach.

Czy ubiegając się o emeryturę (urodziłem się przed 1949 r.), będę miał zaliczony rok, w którym już od września pracodawca nie odprowadzał za mnie składek na ubezpieczenia społeczne, ponieważ została osiągnięta roczna kwota ograniczenia podstawy wymiaru składek? W okresie, gdy nie płacił składek, nie pobierałem zasiłku chorobowego i nie przebywałem na urlopie bezpłatnym.

- Mimo tego, że pracodawca od września nie opłacał za pana składek, to z uwagi na osiągnięcie rocznej kwoty ograniczenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne cały ten rok zostanie zaliczony do stażu pracy jako okres składkowy przy ustalaniu prawa do emerytury.

W latach 1972-1976 pracowałem w gospodarstwie rolnym rodziców. Czy ZUS może doliczyć mi te lata do stażu pracy przy ustalaniu emerytury? Jeśli tak, to na jakich zasadach?

- Tzw. okresy rolne są okresami, które mogą uzupełnić staż pracy, jeżeli do ustalenia prawa do emerytury brakuje okresów składkowych i nieskładkowych. Jeśli ich panu zabraknie, ZUS będzie mógł doliczyć okresy pracy na roli, ale tylko te, które wystąpiły po ukończeniu przez pana 16. roku życia i które nie pokrywają się z innymi okresami składkowymi lub nieskładkowymi.

Okresy pracy w gospodarstwie rolnym rodziców trzeba odpowiednio udokumentować. Należy dostarczyć do ZUS zeznania dwóch świadków, którzy potwierdzą, że pracował Pan w gospodarstwie (mogą dokumentować tylko te okresy, w których mieli już ukończone 16 lat). Dodatkowo należy dołączyć zaświadczenie z właściwego Urzędu Gminy dotyczące samego gospodarstwa rolnego (gdzie się znajdowało, jaką miało powierzchnię oraz co się z nim stało). Urząd Gminy powinien też wydać za okres prowadzenia gospodarstwa potwierdzenie zameldowania na terenie miejscowości, w której się znajdowało.

Trzeba też dostarczyć własne oświadczenie, w którym stwierdzamy, że pracowaliśmy w danym okresie w gospodarstwie. Jeżeli w tym czasie uczęszczał pan do szkoły poza miejscowością zamieszkania, trzeba o tym napisać w oświadczeniu, wskazać, jak daleko od gospodarstwa znajdowała się szkoła i potwierdzić to np. świadectwem szkolnym lub jego kserokopią.

ZUS może uznać okresy rolne tylko wtedy, gdy nie były one uwzględnione przy ustalaniu żadnego ze świadczeń wypłacanych przez KRUS (z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników).

Komentarze

Przesyłając ten wpis akceptujesz politykę prywatności Mollom.