A A AAktualności2010-11-16, 09:57komentarze (4)

Dotacje unijne: Małe firmy mogą dostać nawet 500 tys. zł. Sprawdź, jaki złożyć wniosek

Zanim złożymy wniosek o dotację, sprawdźmy, czy jest on poprawny pod względem formalnym i czy startujemy we właściwym konkursie. Inaczej odpadniemy już w pierwszym etapie weryfikacji

Zanim złożymy wniosek o dotację, sprawdźmy, czy jest on poprawny pod względem formalnym i czy startujemy we właściwym konkursie. Inaczej odpadniemy już w pierwszym etapie weryfikacji

Trwa konkurs na unijne dotacje dla małych firm. Na złożenie wniosku jest czas do 10 grudnia. Co zrobić, żeby dostać pieniądze?

W ramach działania 1.1 nowopowstałe mikroprzedsiębiorstwa mogą otrzymać dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na Lata 2007-2013. Dotacja skierowana jest dla firm, które rozpoczęły działalność nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosków o dofinansowanie i zatrudniają nie więcej niż 9 osób.

Liczy się data rejestracji
Jakie warunki trzeba spełnić, by nasz wniosek był poprawny pod względem formalnym? – Przede wszystkim wnioskodawca musi posiadać wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wpis do rejestru przedsiębiorców z okresu od 29 października 2008 roku do 10 grudnia 2010 roku – zaznacza Jacek Kubala, ekspert Trinity Fundusze Europejskie.

Co, jeśli działalność została zawieszona? – Zawieszenie jednoosobowej działalności gospodarczej nie będzie miało wpływu na datę dokonania początkowego wpisu. Czyli okres zawieszenia działalności będzie się liczył do okresu funkcjonowania firmy – uspokaja Kubala.

W przypadku spółek cywilnych data rozpoczęcia działalności gospodarczej zostanie zweryfikowana osobno dla wspólników. Jeśli jeden z nich dokonał wpisu ponad 2 lata temu, spółka nie ma możliwości ubiegania się o dotację, mimo że moment rejestracji spółki mieści się w granicach 24 miesięcy.

Gdy mam firmę wsi
Szczególną uwagę na kwestie formalne powinny zwrócić osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej. – Gdy wnioskowana kwota wsparcia nie przekroczy 300 tys. zł osoby te nie kwalifikują się o wsparcie w ramach działania 1.1. „Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw” – ostrzega Kubala. I wylicza: Przedsiębiorca składa projekt o wartości 430 tys. zł, z czego dofinansowanie wyniesie maksimum 301 tys. zł (70 proc.). Poniżej tej kwoty, jeśli przedsiębiorca działa na obszarze wiejskim, źródłem finansowania jest Program Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i tam należy szukać środków.
Podmioty gospodarcze posiadające osobowość prawną, mające siedzibę na obszarze wiejskim również muszą zweryfikować kwotę dofinansowania, tak, by nie zostać wykluczonym już na pierwszym etapie oceny wniosków w konkursie.

 Gdy działam w internecie
W przypadku przedsięwzięć z zakresu e-biznesu (przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą nie dłużej niż 1 rok) właściwym źródłem finansowanie będzie konkurs w ramach działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka”. Dlatego przedsiębiorca, który złoży wniosek na e-biznes w ramach konkursu dla nowych mikroprzedsiębiorstw zostanie wykluczony z konkursu.

Jacek Kubala
ekspert Trinity Fundusze Europejskie SA (Grupa Trinity)
Jeśli spełnimy warunki formalne, przejdziemy do kolejnego etapu, czyli merytorycznej oceny wniosku. Wynik tej oceny zdecyduje, czy wniosek otrzyma dotację lub zostanie ponownie rozpatrzony w innym terminie. Biznesplany są najczęściej dobrze przygotowane od strony biznesowej, jednak nie spełniają one wymagań, jakie stawia przed nimi instytucja przyznająca dotację. Dlatego w ramach konkursu każdy wnioskodawca powinien przeanalizować swój pomysł pod kątem dokumentu „Kryteria wyboru projektów”, który wyjaśnia, za co można otrzymać punkty przy ocenie wniosku. Dokument ten wskazuje, na jakie elementy we wniosku należy zwrócić szczególną uwagę, tak aby szanse otrzymania dotacji wzrosły.

ZŁÓŻ WNIOSEK
Wnioski należy składać w siedzibie Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, przy ul. Granicznej 4. Termin upływa 10 grudnia o godz. 15.30. Pracownicy LAWP udzielają dodatkowych informacji pod nr tel. 81 46 23 831 oraz 81 46 23 812.

ILE MOŻNA DOSTAĆ
Każdy wnioskodawca może liczyć na wsparcie w wysokości do 70 proc. poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 500 tys. zł. (w przypadku wydatków przekraczających 1 mln zł). W mniejszych przedsięwzięciach jest to kwota 310 tys. zł. Zaś minimalna kwota, którą może przyznać LAWP to 15 tys. zł. To oznacza, że firma musi przygotować projekt o wartości ponad 21 tys. zł.

 


 

 

Komentarze (4)

 • 2010-11-16, 20:48

  Regionalne programy operacyjne w każdym województwie są inne, dlatego też firmy zajmujące się wszystkimi programami rpo bardzo często podają nieprawdziwe informacje. Tak jest również w tym artykule. Informacja o spółkach cywilnych jest nieprawdziwa. Odsyłam konsultanta do podstawowych dokumentów RPO WL 2007-2013, do wytycznych lub do punktu informacyjnego LAWP, gdzie może uzyskać właściwe informacje.

 • 2010-11-17, 13:58

  Zarówno ekspert, jak i dziennikarz, który z nim rozmawia, powinni zwrócić uwagę na używaną termonologię. W kwestii pozyskiwania funduszy UE "mały przesiębiorca", który jest w tytule artykułu nie równa się "mikroprzedsiębiorstwu", o kórym mowa w treści. Dodatkowo do określenia, czy przedsiębiorstwo jest mikroprzedsiębiorstwem nie wystarczy liczba zatrudnionych osób

 • ~hubert m. 2013-01-30, 10:35

  Tutaj jest wszystko dokładnie opisane - http://www.biznes-firma.pl/

  Wkrótce odbędzie się kolejny nabór...

 • ~Projekt 2013-08-11, 10:31

  Proponuję skorzystać z projektu: SZKOLENIA SZANSĄ NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA”
  1.Masz firmę w woj. śląskim
  2.Potrzebujesz funduszy na jej rozwój
  3.Zatrudniasz do 10 osób
  4.Masz 50 lat lub więcej

  To właśnie na Ciebie czekamy!

  Całkowicie ZA DARMO w ramach unijnego projektu wskażemy Ci jak zdobyć środki na rozwój Twojej Firmy (pomożemy wypełnić wniosek o dotację unijną i WSZYSTKO GRATIS!!!)

  Zadzwoń 667 291 602 lub napisz bezplatnykursefs@gmail.com

Przesyłając ten wpis akceptujesz politykę prywatności Mollom.